Hem

Välkommen till Frösakulls vägförening

Säkerhetsarbete i Frösakull - Ringenäs


Frösakulls Vägförening är ansvariga för skötseln av vägar och vägrenar i vårt område.


I enlighet med den skötselplan som beslutades vid senaste årsmötet kommer Vägföreningen under hösten - vintern 2023 - 2024 att se över säkerheten på och kring våra vägar ytterligare genom att röja all växtlighet på vägrenar, ansa träd som hänger ut över vägbanan (ska vara fritt upp till 4,5 meters höjd), ta bort övriga hinder på vägrenar och vägbanor. Vi kommer också att skära av rötter  från närliggande träd, som orsakar skador på vägen.


Vi kommer att göra detta etappvis och börjar i Södra Frösakull. Om du vet med dig att det finns problem vid din tomt som beskrivs ovan, är det tacksamt om du hjälper till med detta för att hålla ner kostnaderna. 

Senast nytt


231025: Upplösning av vägförening

230725: Protokoll årsmöte 2023

230601: Dokument till årsmöte
230330: Årsmötesdatum fastställt
221031: Underhållsplan 2023

220731: Protokoll årsmöte 2022
220615: Valberedningsförslag

220607: Uppdaterade handlingar till årsstämma

220510: Kallelse årsstämma 2022

211216: Snöröjning Frösakull-Ringenäs

Vi behöver din e-postadress!


För att underlätta kommunikationer mellan vägföreningen och medlemmarna vill vi gärna att du går in och registrerar din e-postadress på Vägfas.


Du loggar in här och med hjälp av den kod du tidigare erhållit. Hittar du inte din kod kan du på sidan beställa en ny.Om oss


Frösakulls Vägförening är en förening med ansvar för vägar inom området Frösakull-havet och ca 1 km inåt land.


Vi har drygt 1100 fastighetsägare inom området som sträcker sig från Tylebäck och norrut till Ringenäs. Kungsvägen och några andra mindre vägar utgör undantag då de ägs av Halmstads kommun. 


Föreningen har avtal med Halmstads kommun om skötsel och löpande underhåll av vägar inom vårt område.

 

Styrelse         Våra stadgar          Protokoll